Advokat Boško Knežević

Boško Knežević

Pozicija Advokat

Adresa Novi Sad

Email advknezevicbosko@gmail.com

Telefon +381 60 464 85 65

O meni

Rođen je 1987. godine u Novom Sadu. Oženjen i otac dvoje dece. Ljubitelj sporta, prirode i vina.
Godine 2006. nakon završetka srednje škole upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu – opšti smer, koji završava 2012. godine.
Dalje usavršavanje nastavlja 2014. godine tako što upisuje master studije na Pravnom fakultetu u Novom na katedri za privredno-pravne nauke gde je, sa temom “Pravno regulisanje uzgajanja i prometa genetski modifikovanih organizama u Evropskoj uniji i Republici Srbiji”, za koji je od strane komisije dobio ocenu 10, diplomirao na master studijama 2015. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik – master.
Za vreme školovanja kao i nakon završetka istog pohađao je mnoge stručne kurseve i seminare sa temom porodičnog nasilja, primene aktuelnih zakonskih propisa u praksi i engleskog jezika.
Poseduje sertifikate za postupanje u postupcima u kojima su okrivljeni, odnosno oštećeni maloletna lica, kao i sertifikate kojim se potvrđuje stečeno znanje iz engleskog jezika i stručnog engleskog jezika vezano za oblast pravnih nauka, te sertifikate o pohađanju stručnih seminara vezanih za krivično delo nasilje u porodici.

Radno iskustvo

Po završetku osnovnih studija obavio je pripravničku praksu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu u trajanju od dve godine kojom prilikom je blisko sarađivao sa iskusnim javnim tužiocima i sticao neophodno iskustvo i znanje iz oblasti krivičnog prava.
Nakon obavljene pripravničke obuke, godinu dana je praksu sticao u jednoj inostranoj poslovnoj banci u Novom Sadu, sa širokim spektrom zadataka i odgovornosti
Pravosudni ispit je položio 2016. godine pred komisijom u Novom Sadu.
Advokatski ispit je položio 2016. godine prvo pred komisijom Advokatske komore Srbije u Beogradu, a nakon toga i pred komisijom Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu.
Nakon toga, 2016. godine se upisuje u Advokatsku komoru Vojvodine, kada stiče zvanje advokat. Od tada do danas se u praksi susreće sa mnogim pravnim problemima i izazovima iz svih oblasti prava, a u svom radu sarađuje sa domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

Edukacija

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Jezik

  • Srpski, Engleski (tečno)

Kontaktirajte me