Advokat Miloš Igić

Advokat Miloš Igić

Miloš Igić

Pozicija Advokat

Adresa Novi Sad

O meni

Advokat Miloš Igić je rođen 1991. godine u Novom Sadu. Uporedo sa osnovnom školom „Dušan Radović“ pohađa i nižu muzičku školu „Josip Slavenski“, smer harmonika. Nakon završene gimnazije „Isidora Sekulić“, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, opšti smer, gde 2015. godine diplomira sa odličnim uspehom. U toku trajanja studija obavlja stručnu praksu u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Neposredno nakon završenog fakulteta započinje obavljanje pripravničke vežbe u advokatskoj kancelariji i upisuje master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu koje je okončao sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši master rad sa odlikom, na temu „Povratak Krima pod teritorijalni suverenitet Rusije 2014. godine i posledice ovog događaja na međunarodne odnose“. Advokat Miloš Igić

Posle završene pripravničke obuke u trajanju od dve godine, u januaru 2018. godine je položio pravosudni ispit sa uspehom „odličan“, zasluživši odlike iz čak pet predmeta, i to iz krivičnog prava, radnog prava, upravnog prava, ustavnog prava i međunarodnog privatnog prava. Iste godine polaže advokatski ispit pred komisijom Advokatske komore Vojvodine i stiče zvanje advokata. Višestruki je učesnik raznih seminara i Kopaoničke škole prirodnog prava, a poseduje i sertifikat za postupanje u postupcima u kojima su okrivljeni ili oštećeni maloletna lica.

Tečno govori engleski jezik. Dobrovoljni davalac krvi. Svira tamburu i harmoniku. Oženjen, otac jednog deteta.

Edukacija

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Jezik

  • Srpski, Engleski (tečno)

Kontaktirajte me