Attorney

Advokat Boško Knežević

Boško Knežević

  • Boško Knežević
  • Pozicija Advokat
  • Adresa Novi Sad
  • Email advknezevicbosko@gmail.com
  • Telefon +381 60 464 85 65

O meni

Rođen je 1987 godine u Novom Sadu. Oženjen i otac dvoje dece. Ljubitelj sporta, prirode i vina…
Godine 2006 nakon završetka srednje škole upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu – opšti smer, koji završava 2012 godine.
Dalje usavršavanje nastavlja 2014 godine tako što upisuje master studije na Pravnom fakultetu u Novom na katedri za privredno-pravne nauke gde je sa temom “Pravno regulisanje uzgajanja i prometa genetski modifikovanih organizama u Evropskoj uniji i Republici Srbiji” za koji je od strane komisije dobio ocenu 10, te diplomirao master studije 2015.godine i stekao zvanje diplomirani pravnik – master.
Za vreme školovanja kao i nakon završetka istog pohađao je mnoge stručne kurseve i seminare sa temom porodičnog nasilja, primene aktuelnih zakonskih propisa u praksi,engleskog jezika…
Poseduje sertifikate za postupanje u postupcima u kojima su okrivljeni odnosno oštećeni maloletna lica, kao i sertifikate kojim se potvrđuje stečeno znanje iz engleskog jezika i stručnog engleskog jezika vezano za oblast pravnih nauka, te sertifikate o pohađanju stručnih seminara vezanih za krivično delo nasilje u porodici I drugo.

Radno iskustvo

Po završetku osnovnih studija obavio pripravničku praksu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu u trajanju od dve godine kojom prilikom je blisko sarađivao sa iskusnim javnim tužiocima i sticao neophodno iskustvo i znanje iz oblasti krivičnog prava.
Nakon obavljene pripravničke obuke, godinu dana praksu je sticao u jednoj inostranoj poslovnoj banci u Novom Sadu sa širokim spektrom zadataka I odgovornosti
Pravosudni ispit položio 2016. godine pred komisijom u Novom Sadu
Advokatski ispit položio je 2016. Godine prvo pred komisijom Advokatske komore Srbije u Beogradu, a nakon toga pred komisijom Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu
Nakon toga, 2016.godine upisuje se u Advokatsku komoru Vojvodine sa zvanjem advokat.Od tada do danas u svojoj praksi susreće se sa mnogim pravnim problemima iz svih oblasti prava, a u svom radu sarađuje sa domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima.

 

Edukacija

  • Diplomirani Pravnik – Master

Jezik

Srpski, Engleski (tečno)

Kontaktirajte me

Add your Comment