Attorney

Advokat Dejana Premović

Dejana Zlatić

  • Dejana Zlatić
  • Pozicija Advokat
  • Adresa Novi Sad
  • Email
  • Telefon

O meni

Rođena 1990. godine u Novom Sadu. Odrasla u Bačkom Petrovom Selu gde završava Osnovnu školu nakon koje upisuje Gimnaziju u Bečeju – opšti smer. Tokom ovih godina redovno pohađa časove karatea te polaže za crni pojas i dobija odliku majstor karatea. Po završetku Gimnazije upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova gde diplomira 2014. godine. Tokom studija završila praksu u Policijskog upravi Novi Sad.
Ubrzo po završetku studija započinje pripravnički staž u advokatskoj kancelariji. Nakon završenog pripravničkog staža, polaže pravosudni ispit 2017. godine a neposredno zatim i advokatski ispit. Pre upisa u Advokatsku komoru, radi dva meseca u Centru za socijalni rad, radi sticanja dodatnog znanja iz oblasti porodičnog prava. U oktobru 2017. godine se upisuje u Advokatsku komoru i stiče zvanje advokata.
Od tada pa nadalje konstantno usavršava svoje znanje čitanjem stručne literature, pohađa različite seminare te prati novine u pravosuđu i pravne propise. Redovan učesnik na Zlatiborskim seminarima u organizaciji AKB. Poseduje sertifikat za postupanje u postupcima u kojima su okrivljeni i oštećeni maloletna lica.
Uživa u svom poslu, dragim osobama, muzici i prirodi.fa

 

Edukacija

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Jezik

Srpski, Engleski (tečno)

Kontaktirajte me

Add your Comment