Attorney

Advokat Miloš Igić

Miloš Igić

  • Miloš Igić
  • POZICIJA Advokat
  • Adresa Novi Sad
  • Email adv.milosigic@gmail.com
  • Telefon +381637422097

O meni

Rođen je 1991. godine u Novom Sadu. Uporedo sa osnovnom školom „Dušan Radović“
pohađa i nižu muzičku školu „Josip Slavenski“, smer harmonika. Nakon završene
gimnazije „Isidora Sekulić“, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
opšti smer, gde 2015. godine diplomira sa odličnim uspehom. U toku trajanja studija
obavlja stručnu praksu u Osnovnom sudu u Novom Sadu.
Neposredno nakon završenog fakulteta započinje obavljanje pripravničke vežbe u
advokatskoj kancelariji i upisuje master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Novom Sadu koje je okončao sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši master rad sa
odlikom, na temu „Povratak Krima pod teritorijalni suverenitet Rusije 2014. godine i
posledice ovog događaja na međunarodne odnose“.
Posle završene pripravničke obuke u trajanju od dve godine, u januaru 2018. godine je
položio pravosudni ispit sa uspehom „odličan“, zasluživši odlike iz čak pet
predmeta, i to iz krivičnog prava, radnog prava, upravnog prava, ustavnog prava i
međunarodnog privatnog prava.
Iste godine polaže advokatski ispit pred komisijom Advokatske komore Vojvodine i
stiče zvanje advokata. Višestruki je učesnik raznih seminara i Kopaoničke škole
prirodnog prava, a poseduje i sertifikat za postupanje u postupcima u kojima su
okrivljeni ili oštećeni maloletna lica.
Tečno govori engleski jezik. Dobrovoljni davalac krvi. Svira tamburu i harmoniku.
Oženjen, otac jednog deteta.

 

Edukacija

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Jezik

Srpski, Engleski (tečno)

Kontaktirajte me

+381637422097

Add your Comment