Practice s2

How Can We Help You

Area Of Practice

Vanparnični Postupak

Postupak eksproprijacije, postupak proglašenja nestalog lica za umrlo, raspravljanje zaostavštine, itd.

Read More

Korporativno pravo

Zastupanje pri osnivanju pravnih lica svih pravnih formi. Zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka, zaključivanje ugovora

Read More

Parnični postupak

Procena mogućnosti uspeha u postupku, planiranje strategije vođenja postupka, prikupljanje i analiza postojećih dokaza, sastav tužbenih

Read More

Krivično pravo

Odbrana klijenata, zastupanje klijenata u svojstvu oštećenih, zastupanje i odbrana maloletnih lica, itd.

Read More

Porodično pravo

Razvod braka, poveravanje maloletne dece roditeljima, alimentacija, podela zajedničke imovine itd.

Read More

Ugovorno pravo

Izrada i sačinjavanje svih vrsta ugovora, raskidi istih, izrada aneksa ugovora, itd

Read More